Met de hier voorgestelde aanpak hebben we op een moderne manier invulling gegeven aan de ideeën van Total Information Quality Management van Larry English. Eén van zijn belangrijkste principes is, dat het aanbrengen van datakwaliteit in gegevensverzamelingen op zich niet genoeg is, maar pas effect sorteert als daardoor het kwaliteitsgedrag van de gebruikers in positieve zin wordt beïnvloed.