In dit artikel heb ik als stelling geponeerd dat beheersbaar, en daarmee verantwoord en betaalbaar metadata management vereist, dat de vier niveaus van modellering - conceptueel, logisch, fysiek en technisch - goed en zorgvuldig gescheiden worden gehouden. Ik heb getracht daarbij te beschrijven wat ik daar precies mee bedoel. Het ultieme doel daarvan is om 'single-point-of-definition' metadata management mogelijk te maken, waarmee redundante opslag van de metadata optimaal beheersbaar kan worden gehouden.