Het metadata frame in actie

Het Atos Origin Metadata Frame is gericht op volledige benutting van het conceptuele niveau van het informatieaspect. Onze methode is buitengewoon heilzaam gebleken in verschillende branches. Na gebruik ervan in een project hebben het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en Atos Origin de Computable Award 2007 gewonnen voor het beste IT-project in de zorg.

Read more ...

FCO-IM analysis process

In the Fact Oriented Modeling (FOM) method Fully Communication Oriented Information Modeling (FCO-IM), full emphasis is given - i.e.: to a far greater extent than other FOM methods do - to the analysis process of fact stating sentences (fact expressions). The founding principle of FCO-IM, namely that “all objects are in fact facts”, strongly contributed to the full understanding, workability and implementability of the FOM analysis process of fact stating sentences verbalized by domain experts and expert users. The introduction of object type expressions to deal with objects as objectifications (or nominalizations) of their existence postulating fact stating sentences proved to be the master key unlocking doors which so far could only be opened using inelegant brute force. Even doors already known to hide interesting things (such as recursive identification) that were still closed to operational analysts, could be opened surprisingly easily by this master key. After a short introduction of the main FCO-IM concepts and the main steps for drawing up an FCO-IM information model, the FCO-IM analysis process of fact stating sentences will be discussed in depth.

Read more ...

Innovative Information Systems Modeling and Development

This article presents the context in which the innovative information modeling method Fully Communication Oriented Information Modeling (FCO-IM) should be placed. First is defined what is meant by the term information system. Next is discussed the process of information systems development and how FCO-IM fits in it. Finally the basic principles of FCO-IM are set out.

Read more ...

Zelfs de klant begrijpt het

De aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontworpen CaseTalk tool zorgt ervoor dat de IT-leken onder de opdrachtgevers en IT-specialisten eindelijk duidelijkheid krijgen: over wat de één als oplossing wil en wat de ander daarvoor biedt.

Read more ...

Informatiekwaliteit erover praten helpt

Met de hier voorgestelde aanpak hebben we op een moderne manier invulling gegeven aan de ideeën van Total Information Quality Management van Larry English. Eén van zijn belangrijkste principes is, dat het aanbrengen van datakwaliteit in gegevensverzamelingen op zich niet genoeg is, maar pas effect sorteert als daardoor het kwaliteitsgedrag van de gebruikers in positieve zin wordt beïnvloed.

Read more ...

Wat HAN kan, kan sap niet

Guido Bakema wil bescheiden blijven en zijn lectoraat geen concurrent noemen van multinationale bedrijven als SAP. Feit is dat er binnen de HAN drie tools ontwikkeld zijn die met een paar drukken op de knop iets doen waar veel bedrijven om zitten te springen. En wat SAP niet levert. Namelijk het koppelen en volledig integreren van alle losse applicaties. Een zelfstandig onderdeel van de hogeschool gaat er dit jaar nog mee de markt op.

Read more ...

Single point of definition metadata

In dit artikel heb ik als stelling geponeerd dat beheersbaar, en daarmee verantwoord en betaalbaar metadata management vereist, dat de vier niveaus van modellering - conceptueel, logisch, fysiek en technisch - goed en zorgvuldig gescheiden worden gehouden. Ik heb getracht daarbij te beschrijven wat ik daar precies mee bedoel. Het ultieme doel daarvan is om 'single-point-of-definition' metadata management mogelijk te maken, waarmee redundante opslag van de metadata optimaal beheersbaar kan worden gehouden.

Read more ...

Back to Top